„Lada Szépségverseny 2018”

Nyereményjáték Szabályzat

LADA AUTO HUNGARY, 2018. november 15. – 2018. december 14.

LADA Hungary Kft.

PROMÓCIÓS JÁTÉKA

 

 I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA

A játék elnevezése: „LADA szépségverseny 2018” (a továbbiakban: Játék).

A Játék szervezője: LADA Hungary Kft. Székhely: 1037 Budapest, Zay u. 24. cégjegyzékszám: 01-09-208517, adószám: 25325056-2-41 (a továbbiakban: Szervező)

A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet a www.lada.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) 2018. november 15-től 2018. december 14-ig.

A játék időtartama alatt a játékban résztvevőknek fel kell tölteniük egy, a játékos saját tulajdonában lévő és általa lefotózott Lada autót a http://lada.hu/szepsegverseny felületre. A játékban résztvevő pályázatát két kategóriában (retro – 20. században gyártott – vagy modernkori – 21. században gyártott) nyújthatja be, amelyhez le is kell írnia pár szóban, milyen modell látható a képen, mióta van a tulajdonában és miért kedveli. Csak az vesz részt a sorsoláson, aki feltölti az autó képét és véleményt is ír.  A játék végén, a játék ideje alatt a két kategóriában a legtöbb szavazatot gyűjtő egy-egy játékos részesül nyereményben. A „retro” kategória nyertese tartós használatra igénybe vehet egy Lada Vesta Sedant 2018. december 21. és 2019. január 2. között, míg a „modernkori” kategóriában a legtöbb szavazatot gyűjtő játékos 100 000 Ft értékben könnyűfém felni garnitúrát nyer Ladájához. Szavazni a www.lada.hu weboldalon keresztül lehet, egy IP címről naponta csak egyszer.

II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú (18 éven felüli), magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán-, illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

Az a játékos, aki többszörösen, vagy hamis adatokkal regisztrál, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel, illetve valószínűsíthető, hogy a Játék menetét vagy eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja, ideértve azt is, amennyiben a promóciós oldal feltörésével, robot- vagy spam játék használatával vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni, illetve a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezését bármely egyéb módon megsérti, a Játékból kizárásra kerül. A Játékból történő kizárással a játékos jelentkezése automatikusan törlésre kerül, illetve a nyereményre nem jogosult, ezzel kapcsolatos mindennemű felelősséget a Szervező kizár.

A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

III. A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA:

A játékra való jelentkezés (képfeltöltés és szavazás) 2018. november 15. napján kezdődik, és 2018. december 14. napjáig tart.

Eredményhirdetés: 2018. december 17-én a Szervező saját weboldalán (www.lada.hu), illetve Facebook oldalán (https://www.facebook.com/LADAAutoHungary/).

 IV. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:

A játékban minden olyan, 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki a lefotózott autót leírt véleményével együtt a játék időtartama alatt feltölti a http://lada.hu/szepsegverseny felületre. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért, illetve a feltöltött kép tulajdonjogáért sem.

  V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos feltölti a http://lada.hu/szepsegverseny felületre Lada márkájú gépkocsiját, valamint pár szóban leírja, hogy milyen modell látható a képen, mióta van a tulajdonában és miért kedveli. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

VI. NYEREMÉNYEK:

I.          „Retro” kategória (20. században gyártott autók):

1.       díj: egy Lada Vesta Sedan tartós használata 2018. december 21. és 2019. január 2. között.

2.       díj: 2 db I love LADA horgászszék

3.       díj:1 db LADA póló

II.        „Modernkori” kategória (21. században gyártott autók)  

1. díj: egy Lada könnyűfém felni garnitúra 100.000 Ft értékben, amit 2019. január 31-ig kell kiválasztani.

2.    díj: 2 db I love LADA horgászszék

3.    díj:1 db LADA póló

VII. SORSOLÁS IDEJE ÉS A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE:

Eredményhirdetés: 2018. december 17-én a Szervező saját weboldalán (www.lada.hu), illetve Facebook oldalán (https://www.facebook.com/LADAAutoHungary/).

A nyertes Játékosok (Nyertesek) ezt követően felvehetik a kapcsolatot Szervezővel az info@lada.hu e-mail címen, ahol a nyereményeket a Nyertesek a Szervezővel egyeztetett módon kézhez kapják.

 VIII. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK:

A nyereményt a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.) 76. § (5) bekezdése által előhívott (3) bekezdése alapján adóköteles juttatás, melynek megfizetésére az Szjatv. 70. § (3) bekezdés d) pontja, valamint az Szjatv. 69. § (1) bekezdése alapján a Szervezőt terheli.

A nyertes Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni. Az esetleges késedelméből adódó, a Szervezőt terhelő következményekért nyertes Játékos felelőssé tehető. Szervező jogosult a nyereményeket mindaddig visszatartani, amíg a szükséges információkat Játékostól nem kapja meg.

 A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény, valamint a tartós használathoz, tesztvezetéshez tartozó felelősségvállalási nyilatkozat igazolja.

 IX. A BEÉRKEZETT PÁLYAMŰVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ SZERZŐI JOGOKRÓL:

Játékos a jelentkezésével (V. fejezet) az általa írt pályaműnek, mint szellemi alkotásának bármely területi korlátozástól mentes, korlátlan időre szóló, kizárólagos, harmadik félre átruházható felhasználási jogát minden visszavonástól mentesen Szervezőre ruházza. Játékos hozzájárul, hogy Szervező a pályaművet interneten közzétegye, azt lefordítsa, vagy azon módosításokat eszközöljön.

X. ADATKEZELÉS:

Adatai megadásával a Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a LADA Hungary Kft. az általa forgalmazott modellekkel kapcsolatos információkkal, újdonságaival, vásárlási kedvezményeivel, kereskedelmi ajánlataival kapcsolatos anyagokat küldjön a Játékosnak.

A Játékos ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja, és kérheti személyes adatai marketing célú kezelésének megszüntetését, illetve azok törlését emailben az info@lada.hu e–mail címen, vagy a LADA Hungary Kft., 1037 Budapest, Zay u. 24. címre küldött levélben (Adatkezelés címszóra).

Adatait a LADA Hungary Kft. kizárólag elektronikus levélben, illetve névre és címre szóló megkeresések kiküldésének, vagy telefonos ügyfél tájékoztatás céljára használja fel.

A fenti célból adott adatkezelési hozzájárulása esetén a Játékos személyes adatait a vonatkozó GDPR szabályok alapján a Szervező kezeli, személyes adatait adatfeldolgozó vagy más harmadik személy részére nem adja át.

Játékos hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben Játékos a Nyertesek között szerepel, úgy nevét és lakcímét (kizárólag a település nevét) a Szervező internetes oldalain (www.lada.hu, https://www.facebook.com/LADAAutoHungary/) Szervező munkatársai a pályázat elbírálásának napját követően 60 napon keresztül közzétegyék.

A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

a) Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;

b) Szervező fenntartja a jogot, hogy külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a médiában, saját kommunikációs csatornáin és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló anyagokban;

c) a résztvevő e-mail címe a Szervező által reklámcélú felhasználásra kerülhet, így résztvevő hírlevelet kaphat, melyben akciókról, újdonságokról értesíthetik.


 

XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.

A résztvevők törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.